Vũ khí
10-12-2014

Tổng quan về vũ khí

Chư vị Tướng Quân thân mến,

Vũ khí trong Tam Quốc Chiến được chia làm 4 phẩm chất khác nhau với các thuộc tính và kỹ năng riêng, xếp theo thứ tự Trắng - Xanh lá - Xanh da trời - Tím

1 - Phẩm chất: Trắng

Vũ khí

Thuộc tính cơ bản

Thuộc tính phẩm chất

Tăng công kích thường

Tăng điểm né tránh

Tăng HP

Tăng điểm chính xác

Tăng kháng tính hệ lôi

Tăng công kích thường

Tăng phòng ngự thường

Tăng điểm bạo kích

Tăng điểm miễn bạo

Tăng kháng tính hệ lôi

Tăng điểm né tránh

Tăng công kích hệ hỏa

Tăng điểm chính xác

Tăng Hp

Tăng điểm bạo kích

Tăng phòng ngự thường

Tăng kháng toàn thuộc tính

Tăng điểm nhiễm bạo

Tăng công kích hệ hỏa

Tăng kháng toàn thuộc tính

 

2 - Phẩm chất xanh lá

Vũ khí

Thuộc Tính Cơ Bản

Thuộc Tính Phẩm Chất

Tăng công kích thường

 

Tăng HP

 

Tăng kháng tính hệ lôi

 

Tăng phòng ngự thường

 

Tăng điểm miễn bạo

 

Tăng điểm né tránh

 

Tăng điểm chính xác

 

Tăng điểm bạo kích

 

Tăng kháng toàn thuộc tính

 

Tăng công kích hệ hỏa

 

 

3 - Phẩm chất xanh da trời

Vũ khí

Thuộc Tính Cơ Bản

Thuộc Tính Phẩm Chất

Tăng công kích thường

 

Tăng HP

 

Tăng kháng tính hệ lôi

 

Tăng phòng ngự thường

 

Tăng điểm miễn bạo

 

Tăng điểm né tránh

 

Tăng điểm chính xác

 

Tăng điểm bạo kích

 

Tăng kháng toàn thuộc tính

 

Tăng công kích hệ hỏa

 

 

4 - Phẩm chất tím

Vũ khí

Thuộc Tính Cơ Bản

Thuộc Tính Phẩm Chất

Tăng công kích thường

 

Tăng HP

 

Tăng kháng tính hệ lôi

 

Tăng phòng ngự thường

 

Tăng điểm miễn bạo

 

Tăng điểm né tránh

 

Tăng điểm chính xác

 

Tăng điểm bạo kích

 

Tăng kháng toàn thuộc tính

 

Tăng công kích hệ hỏa

 

 - Tiểu Kiều -

 

 

 

Copyright 2015 VTC Mobile. All rights reserved
Công ty cổ phần VTC Dịch vụ di động - Tầng 11, Tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh
phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nộii

Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Lê Quốc Hoàn.
Giấy phép số 172/QĐ-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 29/06/2015
Giới thiệu - Hướng dẫn cài đặt và gỡ bỏ - Điều khoản
Tam quốc chiến , Tam quoc chien , Tam quốc